עגורני לאפינג - luffing crane

עגורנים אלו תוכננו במיוחד לעבודה בבניינים גבוהים מאוד, לפרויקטים מרובי עגורנים ולעבודה באזורים צפופים במיוחד. 
לעגורני לאפינג רדיוס סיבוב קטן המאפשר מעבר סמוך למכשולים ועבודה תוך כדי חפיפה בין עגורנים שכנים.
לעגורני ליבהר יכולת ייחודית לשמירה אוטומטית על גובה המטען, גם כאשר הזרוע משנה את מיקומה.
יכולת זו מאפשרת למפעילי העגורן זריזות בתפעול ובטיחות רבה יותר בעבודה, מקלה על מפעיל העגורן
ומאפשרת לו שעות עבודה ארוכות יותר. 
עגורני לאפינג מתוכננים מודולרית כך שניתן להרכיב ולפרק את העגורן בקלות רבה ליחידות קטנות, במידת הצורך. 
מערכת טיפוס מותאמת לעגורנים בתוך הבניין המאפשרת לייעל את העבודה ולשלב את העגורנים בחכמה וביעילות
תוך חיסכון ברכישת יחידות מגדל מיותרות. 
העגורנים מבוקרים ע"י מחשב שמשפר את יעילות העבודה, בטיחותה ונוחות העבודה למפעיל. 
יחידות הכוח הרציפות מאפשרות תנועה מהירה, ללא הפרעות ושהיות, תחת כל משקל גם לזרוע וגם לכבל ההרמה.
מנועי כננות ההרמה והלאפינג מהירים מאוד. ההרמה נעשית ע"י
כבל הרמה אחד או שניים (לכל היותר)
וניתן לבצע מעבר מהיר בין הפעלה ע"י כבל אחד או הכפלתו.
יכולות אלה מאפשרות הנעה מדויקת של המטען במהירות, ביעילות, זריזות ובבטיחות.

עגורני לאפינג